Verklaringen

Wij verzorgen voor u vrijwel alle voorkomende accountantsverklaringen, zoals:

  • Verklaringen bij de jaarrekening

  • Inbrengverklaringen bij oprichten BV

  • Verklaringen voor opgaven aan verzekeringsmijen

  • Verklaringen afdracht belastingen

  • Subsidieverklaringen

  • Verklaringen bij hypotheekaanvragen

Staat de verklaring die u nodig heeft er niet bij, neemt u dan contact met ons op.

Van belang is te weten dat de verklaring niet een op te vragen “handtekening” is. Het is een eindprodukt van een controle-proces, waarvoor de nodige werkzaamheden moeten worden gedaan. Deze werkzaamheden bepalen veelal de prijs van de verklaring. U kunt hierbij het nodige besparen door veel voorwerk zelf te verrichten, zoals het aanleggen van een volledig gekopieerd dossier.

Vergunning WTA vereist

M.i.v. 2008 mogen alleen kantoren die in het bezit zijn van een zogenaamde WTA-vergunning, verklaringen afgeven voor wettelijk verplichte controles. Wij zijn in het bezit van deze vergunning. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.afm.nl