Verenigingen en stichtingen

Non-profit organisaties vragen een andere benadering voor het afleggen van verantwoording dan ondernemingen. Natuurlijk wordt steeds meer gestuurd op concrete doelstellingen en klantgerichtheid, maar in de meeste gevallen blijft er sprake van een afhankelijkheid van een geldverstrekker, die een ander doel voor ogen heeft dan rendement in geld. Juist het meten van dit rendement en de relatie met de verstrekte middelen blijft een uitdaging.

Tevens zien we een tendens dat geldverstrekkers zich steeds ingrijpender bemoeien met de inzet van de middelen en de realisatie van de doelen. Concrete voorbeelden hiervan zijn Subsidie- Uitvoeringsovereenkomsten en Accountantsverklaringen bij definitieve subsidie-vaststellingen met vergaande controleprotocollen. Hierdoor ontstaat de neiging de organisatie zwaar op te tuigen, waardoor weer kostbare middelen opgaan aan overhead. Wij vinden dit zonde.

Door middel van standaardisering van onze werkwijze proberen wij op een efficiënte wijze aan het maximaal haalbare niveau te voldoen. Tevens proberen wij dit reeds vooraf in kaart te brengen om onterechte verwachtingen te voorkomen. Zie ook bijgaand artikel: Proart_verenigingen.pdf

Waar voor uw geld!

Subsidies zijn altijd (te) krap. Wij proberen onze kosten altijd zodanig scherp te houden dat kostbare gelden zoveel mogelijk aan het doel kunnen worden besteed waarvoor zij zijn bedoeld.