Kredietaanvragen

Iedere ondernemer heeft vroeg of laat behoefte aan krediet. Dit kan zijn voor het financieren van verdere autonome groei, aankoop van bedrijfsmiddelen als een gebouw of auto’s, maar ook de aankoop van een onderneming. En wellicht heeft u geld nodig omdat uw bedrijf verlies heeft gemaakt.

Voor het verkrijgen van een krediet bij een bank is veelal een formele kredietaanvraag noodzakelijk. In zo’n kredietaanvraag wordt aandacht besteed aan uw persoonlijke gegevens, waaronder CV, aan de historie van de onderneming , de financiële positie van uw bedrijf vóór de financiering, uw persoonlijke financiële positie, de doelstelling van de financiering alsmede de prognoses na financiering. Deze worden uitgewerkt in een meerjarenraming van de balans, de resultatenrekening en kasstromen. Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke en verlangde zekerheden.

Het opstellen van een dergelijke aanvraag is complex gelet op de hoeveelheid te verstrekken (en dus te verzamelen) informatie en het zowel terugkijkend als vooruitkijkend karakter van de aanvraag. Daarnaast is het goed aanvliegen van de aanvraag van wezenlijk belang voor verder succes. Hierbij geldt: “u krijgt nooit een 2e kans voor een 1e indruk”. Het hebben van tijd vergroot de kans op succes aanmerkelijk.

Wij kunnen u in de voorbereidingsfase reeds een indicatie op succes geven, verzorgen de aanvraag inclusief prognoses en leggen – indien u dit wenst – contact voor u met meerdere banken. Wij zijn geen tussenpersoon en bemiddelen niet bij de totstandkoming van de financiering.

BASEL-akkoorden

Banken hebben onderlinge afspraken inzake kredietverstrekking vastgelegd in de zogenaamde BASEL-akkoorden. Wij kunnen u informeren omtrent de inhoud van deze afspraken en de gevolgen voor uw aanvraag.