Jaarrekeningen

Wij verzorgen uw eindejaarsrapportage conform de hiervoor gestelde wettelijke eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in de wet op de jaarrekening en richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Tevens verzorgen wij de jaarstukken voor de wettelijk verplichte deponering bij de Kamer van Koophandel.

Traditioneel verzorgen wij deze rapportage op in de vorm van een “boekje”. U kunt kiezen voor de mate van detaillering. Er geldt: hoe meer diepgang, des te hoger de kosten. Er geldt een minimum detailniveau. U krijgt eveneens een exemplaar in PDF-formaat.
Inmiddels is het mogelijk de deponering bij de Kamer van Koophandel digitaal te realiseren. Ook dit kunnen wij voor u verzorgen.

Afhankelijk van uw ondernemingsstructuur kunt u kiezen voor geconsolideerde of enkelvoudige jaarrekeningen. Wij zullen u hierbij adviseren.

De jaarrekening gaat vergezeld van een samenstellingsverklaring. Bent u wettelijk controleplichtig (zie “accountantsverklaringen”) dan leveren wij een accountantsverklaring bij de jaarrekening.
Voor ondernemers welke een éénmanszaak of Vennootschap onder firma drijven is het mogelijk de winstaangifte uit de aangifte inkomstenbelasting als jaarrekening te hanteren.

 

Uitsluitend Fiscale Jaarrekeningen?

Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding waardoor kleine ondernemingen uitsluitend toe kunnen met een fiscale rapportage welke wordt gebruikt voor de aangifte. Informeer vrijblijvend.