Budgetten / Prognoses

Als ondernemer heeft u steeds meer behoefte aan vooruitblikken. Het verleden ligt immers achter ons en daaraan valt niets meer te veranderen. Uw boekhoudsysteem zal voornamelijk terugblikken en hiervan een interactief dashboard maken waarmee het volledig jaar op een dynamische wijze wordt geprognostiseerd, zal in de meeste gevallen niet meevallen.

Als accountantskantoor zijn wij meer dan gemiddeld gespecialiseerd in het opstellen van budgetten en prognoses. Budgetten gelden hierbij als een jaarraming aan het begin van het jaar, prognoses als bijgesteld budget en hulpmiddel bij het verkrijgen van inzage in het te behalen resultaat. Dit op maand- en kwartaalbasis, maar als het moet ook op week- en dagbasis. Hierbij geldt: hoe moelijker de financiële positie van de onderneming, des te korter de tijdsspanne.

De oplossingen die wij bieden zijn praktisch en op korte termijn implementeerbaar. Dus zonder hoge kosten. Maar wilt u later uitbreiden dan is in principe alles mogelijk, tot aan een volledig elektronisch dashboard met echte meters. Laat u verrassen en maak een afspraak met ons! Het zal u niet teleur stellen.

Regeren is vooruitzien

Dit motto is iedereen wel bekend. Maar handelt u er ook naar of krijgt u nog steeds lijstjes waarop stond hoe u het in de afgelopen periode heeft gedaan? Ook belangrijk, maar wij kijken graag wat meer vooruit. Komt u eens luisteren naar onze oplossingen.