Aan- en verkoop van ondernemingen

Het aan- of verkopen van een onderneming is een complex proces wat naast financiële aspecten, beoordeling van emotionele, strategische, juridische en fiscale aspecten met zich mee brengt. De zwaarte van ieder aspect verschilt in ieder proces.

Wij kunnen u begeleiden in dit proces. Hierbij valt te denken aan waardering van de onderneming (zie hiervoor de dienst: waardering van onderneming), prognoses van de onderneming na aan- of verkoop, financiering van de transactie etc. Ook kunnen wij u terzijde staan bij de onderhandelingen, bijvoorbeeld bij de argumentatie van de prijs en fiscale aspecten.

Voor de juridische afwikkeling adviseren wij u een jurist in te schakelen.

Wij voeren geen zoekopdrachten naar potentiële kopers uit. Evenmin zoeken wij potentiële verkopers.

Globale waardering

Bent u nieuwsgierig naar een globale waarde van uw onderneming of een over te nemen onderneming? In een gesprek van circa een uur geven we u inzage in de belangrijkste methodieken en werken deze voor u uit op basis van een definitieve jaarrekening.